TANÁCSADÁS


Számviteli tanácsadásunk
keretében segítséget nyújtunk:

- a számviteli politika kialakításában,

- a számviteli törvény által felkínált alternatív lehetőségek közül a vállalkozás számára legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában,

- a vezetői és pénzügyi számvitel területen jelentkező problémák ésszerű megoldásában,

- a beszámolók (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elkészítésében.


Elvégezzük a költségvetési rend szerint gazdálkodó fejezetek, önkormányzatok és intézményeik, valamint az alapítványok és társadalmi szervezetek beszámolóinak felülvizsgálatát.

Az önkormányzati testületek döntéseinek szakmai-pénzügyi megalapozottságáról és jogszerűségéről szakértői véleményt készítünk.

Vállaljuk az önkormányzatok polgármesteri hivatalainál, kórházainál, rendelőintézeteinél, szociális intézményeinél, az óvodáknál, az általános iskoláknál és a középfokú oktatási intézményeknél a gazdálkodási tevékenység átfogó pénzügyi-gazdasági szakértői ellenőrzését, illetve cél és téma ellenőrzések elvégzését.

Az átfogó pénzügyi-gazdasági, valamint a cél- és témavizsgálatok szakértői anyagai realizálásra alkalmas formában készülnek és konkrét javaslatokat is tartalmaznak a szükséges intézkedésekre.